خدمات کاشت مو لیما

حتما درباره روش های کاشت موی سر از قبیل کاشت مو به روش SUT،کاشت مو به روش HRT،کاشت مو به روش FUE و روش های دیگری مانند BHT و FUG شنیده اید. این روش ها جهت بازگرداندن موهای از دست رفته سر مردان و زنان مورد استفاده قرار می گیرند و تاکنون میلیون ها نفر از کسانی که دچار ریزش مو و یا طاسی شده بودند، با استفاده از هر یک از این روش ها، موهای از دست رفته سرشان را بدست آورده اند. 

روش سوپرترکیبی پلاس

آخرین مقالات کاشت مو

خدمات لیما کاشت

خدمات لیما کاشت

خدمات لیما کاشت

خدمات لیما کاشت
خدمات لیما کاشت

اگرچه حدود 70 سال است که از اولین جراحی کاشت مو می گذرد؛ با این حال پیشرفت و ابداع روش های جدید کاشت مو، تحول بزرگی در این عمل زیبایی ایجاد کرده است.

به طوری که دیگر نمی توان کاشت مو به روش های جدید را رو نوعی عمل جراحی محسوب کرد و در نتیجه، روش های نوظهور و پیشرفته ی کاشت مو بسیار کم تهاجمی هستند.

اگرچه حدود 70 سال است که از اولین جراحی کاشت مو می گذرد؛ با این حال پیشرفت و ابداع روش های جدید کاشت مو، تحول بزرگی در این عمل زیبایی ایجاد کرده است.

به طوری که دیگر نمی توان کاشت مو به روش های جدید را رو نوعی عمل جراحی محسوب کرد و در نتیجه، روش های نوظهور و پیشرفته ی کاشت مو بسیار کم تهاجمی هستند.