کاشت مو به روش سوپر ترکیبی

کاشت مو به روش سوپر ترکیبی

کاشت مو به کاشت مو به روش سوپر ترکیبی و ترکیبی، در واقع ترکیبی از ۲ و ۳ روش جداگانه کاشت مو، به منظور بهبود کیفیت کاشت مو است. معمولا در افرادی که دچار طاسی وسیع هستند، استفاده از یک روش به تنهایی، برای برای پوشش سطح طاسی آن ها جوابگو نخواهد بود. در چنین شرایطی […]

کاشت مو به روش سوپر ترکیبی بیشتر بخوانید »