کاشت ابرو به روش Fut

کاشت ابرو به روش FUT

کاشت ابرو به روش FUT یکی از روش‌های رایج در کاشت ابرو محسوب می‌شود. FUT مخفف اولین حروف کلمات Follicular Unit Transplantation، به معنی انتقال واحد فولیکولی مو است. به عقیده بسیاری از متخصصان، بهترین روش ترمیم یا درمان طاسی سر، انتقال مو از نواحی دارای مو، به ناحیه طاس و بدون مو است. در […]

کاشت ابرو به روش FUT بیشتر بخوانید »