کاشت مو به روش سوپرترکیبی

استفاده همزمان از روش میکروگرافت و MFut

چرا کاشت مو به روش سوپرترکیبی

برخی نمونه های کاشت به روش سوپر ترکیبی

برای نمایش ویدئو ها و بزرگنمایی روی آنها کلیک نمایید .

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

برخی نمونه های قبل و بعد کاشت به روش سوپر ترکیبی

برای نمایش تصاویر و بزرگنمایی روی آنها کلیک نمایید .