کاشت مو به روش سوپر ترکیبی پلاس

استفاده همزمان از روش BHD  + میکروگرافت + MFut

چرا کاشت مو به روش سوپر ترکیبی پلاس

مراحل کاشت مو به روش سوپر ترکیبی پلاس

مزایای روش کاشت مو به روش سوپر ترکیبی پلاس

نمونه کاشت انجام شده به روش سوپر ترکیبی پلاس

جهت نمایش و بزرگنمایی ویدئو روی آن کلیک نمایید

پخش ویدیو