کاشت مو به روش M-FUT

تکنیک جدید جراحی پلاستیک جهت برداشت حداکثر از پشت سر و استفاده از نخ های کلاژن ساز جهت بهبود سریع زخم و استفاده از نخ های جراحی پلاستیک جهت از بین بردن جای زخم و اسکار.

چرا کاشت مو به روش M-FUT

مراحل کاشت مو به روش M-FUT

مزایای روش کاشت مو به روش M-FUT